AVUKATLIK KANUNUN 35/3 MADDESİ GEREĞİNCE AVUKATLIK BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NEZDİNDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR.
Tarih: 4.08.2022| Okunma Sayısı: 362

AVUKATLIK KANUNUN 35/3 MADDESİ GEREĞİNCE AVUKATLIK BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NEZDİNDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR. SIKAYET DILEKCEMIZ SAVCILIGIN 2022/7 IDARI YAPTIRIM ESASINA KAYDEDILMISTIR. SAVCILIK SORUSTURMASI DEVAM ETMEKTE OLUP SORUSTURMA DOSYASINDA ILGILI KURUMLARA YAZILAN YAZILARIN CEVABI BEKLENMEKTEDIR. ONCEKI SUC DUYURUSU DILEKCEMIZ BAROMUZ SITESINDE YAYINLANMISTIR.

 MESLEKTASLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR.

    

                                                                                                                           

T.C

AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin "Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu ve "Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor" başlıklı 73/C maddesinde de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.  maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

Yasa koyucu, belirtilen Anonim şirketler için önem arz eden bu hususun takibi ve uygulanabilirliğini sağlamak açısından bu düzenlemeye aykırı davranışı suç saymış ve idari para cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır. 

Bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

2022 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret miktarı 5.004,00- TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 10.008,00-TL üzerinden işlem yapılacaktır.

Amasya ili nezdinde bulunan ve Avukatlık Kanunu 35/3 gereğince sözleşmeli avukat bulundurması gereken tüzel kişilerden yasaya aykırı davranarak avukat bulundurmayanların tespit edilebilmesi amacıyla Amasya, Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınan liste gereğince ilgili tüzel kişilere sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadıkları sorulmuş, sözleşmeli avukat bulundurduğuna dair belge ibraz etmeyen tüzel kişiler hakkında Avukatlık Kanunu 35/3 maddesi gereğince yasal işlem yapılmasının teminini sağlamak adına Savcılığınıza ihbarda/suç duyurusunda bulunulma zarureti hasıl olmuştur.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle Baromuz tarafından sözleşmeli avukat bulundurmayan tüzel kişilerin tespiti amacıyla gönderilen yazıya cevap vermeyerek Avukatlık Kanunu 35/3 maddesinde düzenlenen sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu kuralına aykırı davranan ekli listede isimleri bulunan tüzel kişiler hakkında Avukatlık Kanunu 35/3 fıkrası uyarınca yasal işlem yapılmasını, tüzel kişiler hakkında ilgili cezaların tatbik edilmesini ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini talep ve arz ederiz. 22/02/2022

                                                                                   Amasya Barosu Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                      Baro Başkanı

                                                                                                Av. Bahadır TEKEŞ

 

EKİ: 3 Sayfadan oluşan liste

01.06.2023
AV. BAHADIR TEKEŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.