STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Tarih: 23.07.2020 | Okunma Sayısı: 16664

1-Sağlık raporu   (1Adet)(Avukatlğı surekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi hastaneden alınan

Önemli not: Akli melekeleri yerindedir ibaresi  kısmı psikiyatri bölümünden alınabileceği için ilgili yerin devlet hastaneleri tarafından bu rapor verilmektedir sağlık ocağından alınamamaktadır.)

2-Nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet)

3-İkametgah il muhaberi

4- Diploma (fotokopisi verilecekse 1 adet noterden tastikli olacak) 

5-ÖSYM ce yerleştirildiğine dair belge(ÖSYM girişi ile temin edilebilir)

6- Arşivli Sabıka kaydı, fark derslerine ilişkin denklik lisans tanımlama eğitimini tamamladıklarına dair belge ve denklik belgesi  KKTC MEZUNLARINDAN KKTC’DEN SİCİL KAYDI

7- Nüfus kayıt örneği 1 adet

8- Takdimname-muvafakatname 1’şer tane

9- SGK kaydı olmadığına dair yazı(4/a-47b-4/c) 

10-1 Adet fotoğraf

 

 

BARO BAŞKANLIĞINA

AMASYA

 

 

 

 

Takdimname

 

 

            Avukatlık stajını yapmak üzere Amasya Barosuna müracaat eden, --------------------------- Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu --------------Oğlu/ Kızı --------doğumlu --------------------------------------------’ı Amasya Barosu’na takdim ediyorum.

Saygılarımla.       .      .2023

 

 

 

                       

 

Av.                                                                                         Av.

 

 

BARO BAŞKANLIĞINA

AMASYA

 

 

 

-Muvafakatname-

 

 

Avukatlık stajını yapmak üzere Amasya Barosuna müracaat eden, --------------- Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ------------------- Oğlu / Kızı -------- doğumlu       ----------------------------------- ’nin yanımda avukatlık stajı yapmasına muvafakat ediyorum. …./…./2023

 

 

                    

           

                                                                                    Av.

 

 

 

 

AMASYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

 

               ------------------ Üniversitesi Hukuk Fakültesini     .        .2023 tarihinde bitirdim. Avukat stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri ve koşulları taşıyorum.

               Hakkımda FETÖ/PYD kapsamında herhangi bir soruşturma ya da kovuşturmam bulunmamaktadır.          

               Staja başlamam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla dilerim.          .       .2024

 

                                                                                                                                    İSİM VE İMZA

 

 

 

Adres:  

GSM :

MAİL: 

 

 

 

 

AMASYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

“BİLDİRİM KAĞIDI”

 

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. Maddesin (f) ve 5. Maddesi nde yazılı avukatlığa kabule engel hallerin kendimden bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığımı, halen avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve avukatlık stajına engel bir durumun olmadığını beyan ederim.        .           .2023

 

 

                                                                                                        İSİM VE İMZA 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLAN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!

Anlaşmaya Uygunluk Yazısı Başvuruları :

Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın yürürlük tarihi 24 Ağustos 2011 olarak tespit edilerek, 18 Ekim 2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 13.10.2015 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşma" 04.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili anlaşma uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir. İlgili Ek anlaşma uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan ve KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ve üniversitenin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları da denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir.

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş yükseköğretim kurumlarının ÖSYS/YKS/DGS Kılavuzunda yer alan programlarına ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle kayıt olanlardan kurum içi, kurumlar arası ve Ek madde 1 ile “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca yatay geçiş yaparak öğrenimlerini tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları yönetmelik hükümlerine uygun olduğu tespit edilen kişilere ilgili anlaşma uyarınca Denklik Belgesi düzenlenmemektedir.

Diplomasının anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı almak isteyen ilgililer, aşağıdaki belgeleri hazırlayarak başvuru yapabilirler:

a) Online tanıma/denklik ön başvuru formu (*)

b) T.C. kimlik belgesi

c) ÖSYM yerleştirme belgesi

ç) ÖSYM sonuç belgesi

d) KKTC diploma aslı ve örneği (**)

e) KKTC transkript aslı ve örneği

f) Transfer transkript aslı ve örneği (***)

g) Lise diploması aslı ve örneği (****)

h) Rıza beyanı

ı) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont (*****)

* Anlaşmaya uygunluk yazısı başvuruları Online tanıma/denklik ön başvuru web sayfasından yapılması gerekir.

** KKTC yükseköğretim kurumlarında alınan diplomalar / mezuniyet belgeleri KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve T.C Büyükelçiliği tarafından onaylanmış olması gerekir.

*** Kurum içi, kurumlar arası ve Ek madde 1 kapsamında yatay geçiş yapan ilgililer bir önceki yükseköğretim kurumundan / programından almış olduğu derslerin genel not ortalamasını gösteren transkript ve çift ana dal yapan ilgililerin her iki ana dala ait diploma ve transkripti sunmaları gerekir.

**** Ek anlaşma kapsamında olan ilgililer, lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamladığını gösteren KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından alınan belge aslını sunmalarını gerekir

***** Anlaşmaya Uygunluk Yazısı başvuru ücreti 50 TL’dir.

Tanıma ve Denklik Belgesi Başvuruları:

KKTC'nden mezun olan adaylar standart denklik başvuru evraklarına ek olarak aşağıdaki maddeleri de göz önünde bulundurarak başvurularını yapmalıdır.

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin ÖSYS Kılavuzunda yer alan programlarına ÖSYS baraj puanı ve özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının, üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılda almış oldukları ÖSYS puanını belgelemelidir.

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin yüksek lisans programından mezun olan T.C. vatandaşlarının, üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılda almış oldukları LES / ALES puanını belgelemelidir. Yükseköğretim Kurulu onayı olmayan lisans programlarına denklik verilmemektedir. Yükseköğretim Kurulu onayı olmayan yüksek lisans programlarına denklik verilmemektedir.

3) Başka bir ülkeden KKTC'ndeki yükseköğretim kurumlarına ders transferi yoluyla geçiş yapan mezunların denklik başvuruları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yanında Türkiye'de geçerli olan yatay ve dikey geçiş yönetmelikleri, usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirmeye alınmaktadır.

4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin kendi yaptıkları sınav ve ilgili ülke vatandaşlık bağı çerçevesinde kayıt yaptıran KKTC vatandaşlarının (aynı zamanda T.C. vatandaşı olsalar dahi), ülkelerinden alacakları resmi vatandaşlık belgesini sunarak denklik başvurusu yapması gerekir.

5) Ortaöğrenimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan YKS/ÖSYS şartı aranmaksızın KKTC yükseköğretim kurumlarının kendi sınav sonuçlarına göre kayıt yaptıran T.C vatandaşlarının, ortaöğrenimlerine yurt dışında başladıklarının ve yurt dışında bitirdiklerini gösteren belge aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesini sunmaları gerekir.

6) Tanıma ve Denklik başvuru belgelerine, KKTC Muhaceret Müdürlüğü'nden alınacak giriş-çıkış belgeleri eklenmelidir.

7) KKTC yükseköğretim kurumlarında alınan diplomaların KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve T.C Büyükelçiliği tarafından onaylanmış olması gerekir.

KKTC Üniversitelerinden Mezun Olanlara İlişkin Sorularla Anlaşmaya Uygunluk Yazısı ve Denklik İşlemleri için tıklayınız.

 
 
25.07.2024
AV. BAHADIR TEKEŞ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.