TBB TARAFINDAN HAZIRLANAN “DEPREMZEDELER İÇİN HUKUK REHBERİ” YURTTAŞLARIN KULLANIMINA SUNULDU

Türkiye Barolar Birliği (TBB) hukuki bilgi ve tecrübesiyle depremden etkilenen yurttaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyor.

TBB bu kapsamda ilk olarak 1999 depremi sonrasında hazırlanan “Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi”ni, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda yeniden değerlendirerek güncelledi.

Rehber gerek Ceza Hukuku yönünden gerekse Özel Hukuk veya Kamu Hukukunun farklı alanları yönünden vatandaşların haklarını ayrıntılı olarak açıklıyor.

 

 

https://d.barobirlik.org.tr/2023/DepremzedelerIcinHukukRehberi/