AMASYA BAROSU OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Tarih: 21.09.2022| Okunma Sayısı: 387

 

 

 

AMASYA BAROSU YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 09/09/2022  KARAR NO:2022/197

  Amasya Barosu Yönetim Kurulu, Baro Başkanı Av. Bahadır TEKEŞ Başkanlığında gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı;

    

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 82. maddesine göre Amasya Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 10:00’ da Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Şehzade Salonunda yapılmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 6 Kasım 2022 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına,

 

Baro organları seçimlerinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunun Yönetmeliği 52nci maddesine göre aynı gün ve aynı yerde Genel Kurul toplantısını müteakiben yapılmasına ve birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçimin 6 Kasım 2022 Pazar günü Genel Kurul toplantısını müteakiben aynı yerde yapılmasına, genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.   

 

GÜNDEM                   :

 

1-     Yoklama ve açılış.

2-     Başkanlık divanı seçimi (Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üye),

3-     Saygı duruşu, müteakiben İstiklal Marşının okunması,

4-     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, karara bağlanması ve ibrası

5-     Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması görüşülmesi, karara bağlanması ve ibrası

6-     Baro İç Yönetmeliğin 77. Maddesi gereğince yapılan bütçe kalemlerinde yapılan aktarımlar ile ilgili izahatın sunulması,

7-     2022 - 2024 dönemi Baro bütçe tasarısının okunması görüşülmesi ve karara bağlanması,

8-     Genel mesleki sorunların görüşülmesi ve gerektiğinde karar alınması,

9-     Baro organları aday tespiti;

a-     Baro Başkanlığı için aday tespiti,

b-     Baro Yönetim Kurulu üyeleri için aday tespiti ( 10 asil, 10 yedek),

c-     Baro Denetleme Kurulu üyeleri için aday tespiti (3 asil, 3 yedek),

d-     Baro Disiplin Kurulu üyeleri için aday tespiti (5 asil, 3 yedek),

e-     T.B.B delegeliği için aday tespiti ( 3 asil, 3 yedek),

10- Dilek ve öneriler, kapanış.

11- Seçimler.

            Katılanların oybirliği ile karar verildi.               

       

Baro Başkanı                         Başkan Yard.                         Genel Sekreter           Sayman

Av. Bahadır                            Av. Aykut                              Av. Onur                    Av. Erdem

TEKEŞ                                   GÖREN                                  BOLAT                      İLKYAZLI

                                                                                                                                      

 

Üye                                         Üye                                         Üye                             Üye

Av. Barış                                Av. Mahmut Sami                 Av. Erdem C.             Av.Ayşe Fulya

KOÇAK                                 SÖZEN                                   TÜREM                      ÖZKAN

 T.Katılmadı                             T.Katılmadı                        T.Katılmadı                T.Katılmadı

 

                                                                                                

Üye                                         Üye                                         Üye                                        

Av. Zübeyda Melek               Av. Gökhan                            Av. Hüdai

DURAK KABAKCI               BAŞTÜRK                             AKDİŞ

 

 

 

 

 

               

 

 

Aslı gibidir.

 

 

                    Sayman

                  Av. Selim

                    SARAY

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2022
AV. BAHADIR TEKEŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.