STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
 1. Sağlık raporu   (1Adet)(Avukatlğı surekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş)
 2. Nüfusdan ikametgah bildirim kağıdı 1Adet)
 3. Nüfus kağıdı örneği (1Adet)
 4. Adli sicil kaydı (1Adet)(Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan)
 5. Diploma (veya çıkış) sureti (1Adet)(Noter onaylı ya da Fakülte Sekreterliği onaylı)
 6. Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK,Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydınızın bulunmadığına dair yazı.(1'er Adet)
 7. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
 8. Yanında staj yapılacak Avukatın olur belgesi
 9. Bildirim kağıdı
 10. Takdimname
 11. Baroya yazılan dilekçe
 12. Staj kaydiyesi:250,00TL