BAŞKANIN MESAJI

Sevgili meslektaşlar,

Web sitemizde meydana gelen sorunlar nedeniyle sizlere hizmet vermekten bir süre uzak kaldık. Yeni adli yıla bu sitemizi yenilerek daha profesyonel bir çalışma yolunu açmış bulunmaktayız. Bu sitemizi katılımcı bir yönetim anlayışıyla üyelerimizin de yapacağı katkılarla daha da iyi bir şekilde yönetmeyi düşünüyoruz.

İnternet, sanayi aşamasından sonra insanlığın gelişiminde arılan en önemli bir merhaledir. Çalışma, üretim, ticaret, iş, eğlence, öğrenme gibi yaşamın her alanında köklü değişiklikler meydana getiren internet, hukuk alanında da bilgiye ve belgeye erişim, araştırma ve inceleme, iletişim ve haberleşme gibi sayamayacağımız kadar birçok konuda bir teknoloji harikası olarak bizlere büyük hizmetler vermektedir.

Bugün artık UYAP programı çerçevesinde bilgi ve belge aktarımı, internet üzerinden dosya inceleme ve örnek alma işlemleri rahatça yapılabilmekte ve pek yakında da Uyap üzerinden dava açma ve icra takibi yapma işlemleri de başlanılacaktır.

Aramızdaki kitlesel iletişimi sağlayacak olan bu sitemizi yenilerken tüm meslektaşlarımızın da katkısıyla daha iyi ve güzel, daha zengin ve güncel bir site oluşturacağımızı amaçlamış bulunmaktayız. İlgilerinizi bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarım.