AMASYA BAROSU 2019-2020 DÖNEMİ ADLİ YIL AÇILIŞI BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 28.08.2019| Okunma Sayısı: 661

 

 

 

 

       AMASYA BAROSU 2019-2020 DÖNEMİ ADLİ YIL AÇILIŞI

                                  BASIN AÇIKLAMASI

 

 

       Yeni bir Adli Yıla girerken, Yargımız bir önceki dönemden daha ağır koşullarda göreve başlamaktadır.

 

       Her zaman belirttiğimiz gibi bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Ülkemizin en önemli beka sorunu yargıya olan güvendeki azalıştır. Her ne kadar Siyasal İktidar tarafından açıklanan Yargı Reformu Paketi tarafımızdan yargısal ve mesleki sorunların çözümü noktasında olumlu karşılanmasına karşın, Yargıya olan güvenin ve yargı bağımsızlığının en çok tartışıldı bir dönemde, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen, Adli Yıl açılış programının Yürütmeye ait bir mekan da yapılması, Hakim ve Savcı mesleğine alımlarında, Yüksek puan alan adayların, Mülakatlar da gerekçesiz olarak elenmeleri, ceza soruşturmalarının uzun sürmesi ve delilden sanık yerine, sanıktan delile ulaşma alışkanlığının ve özellikle ceza yargılamalarında delile dayalı kararlar yerine kanaate dayalı hükümler kurulmaya devam edilmesi, kısaca Evrensel Hukuk norm ve geleneklerinden uzaklaşan bir Yargı süreci yaşanması başta Yargı Bağımsızlığı ve adil yargılanma ilkeleri başta olmak üzere bir çok konuda yargısal süreçlere güveni azaltmaya devam ettiği gibi, sorunların artmasına da neden olmaktadır.  

 

       Öte yandan, Avukatlık Mesleğinin ağırlıklı olarak Yasa ile çözüm bekleyen sorunların da çözüme ulaşmadığı, ihtiyaç olmadığı halde siyasi beklentiler ile vasıfsız hukuk fakülteleri açılmaya devam edildiği, bunun ise ihtiyaç fazlası mezun ve büyük umutlarla mesleğe adım atan ancak büyük hayal kırıklığı yaşayan, asgari ücret ile çalışmaya razı bir meslek grubu oluşmasına neden olunan bir döneme girilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak, çok zor şartlar altında görev yapan, ekonomik sıkıntı ve gelecek kaygısı ile boğuşan meslektaşlarımızın üzerlerindeki ekonomik baskıya sırf görevlerinden veya mesleki sıfatlarından dolayı artan saldırılarla karşılaşmaları mesleği yapılamayacak noktalara getirmiştir. Tüm bu sorunlar, tekraren belirtmek isteriz ki artık bir mesleki sorun olmaktan çıkmış, yargı ve ülke sorunu halini almıştır. Tüm bu sorunların siyasal beklenti olmaksızın TBMM de grubu bulunan Siyasal Partilerin ortak çalışması ile çözüme ulaşması, Başta Meslek sınavı getirilmesi olmak üzere meslek faaliyet alanlarının artırılması, SGK primleri ve Vergisel yükümlülüklerde Yargısal Faaliyet kapsamında yeni düzenlemelere ve muafiyetlere gidilmesi, Yüksek olan KDV oranının % 8’e düşürülmesi, emeklilik dönemine ilişkin iyileştermeler yapılması ile kamu avukatlarının sorun ve beklentilerinin çözülmesi olmak üzere kalıcı yasal düzenlemelere gidilmesi gerekli ve elzemdir.

 

        Son günlerde daha da artan, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik nedenlere dayalı gördüğümüz, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçmek için, başta İstanbul Sözleşmesinin tam olarak uygulanmasının sağlanması, toplumdaki derin travmaları ortadan kaldırıcı ve sosyal bilinci artırıcı çalışmalar yapılması gerekliliğine bir kez daha vurgu yaparken, Amasya Barosu olarak bu yönde üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğimizi de bir kez daha ifade ederiz.

 

        Bu duygu ve düşünceler ile Yeni Adli Yılın sorunların çözüme ulaştırıldığı bir dönem olmasını diler, kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

 

 

 

                            

                                     Amasya Barosu Yönetim Kurulu

                                            Adına Baro Başkanı

                                         Av.A.Melik DERİNDERE

 

       

28.05.2020
AV. AHMET MELİK DERİNDERE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.